VälkommenEvenemangFor SaleGalleryVideosMembership BenefitsOm Oss
Membership Benefits


Benefits

Föreningen erbjuder sina medlemmar med inköp och översättningshjälp samt import och export råd och hjälp. Ett av målen för föreningen är också att skapa ett garage som kan användas för att återställa och reparera klassiska fordon, där medlemmarna kan få medlemskap rabatter.

Mobilistit ry är också i förhandlingarna att förse sina medlemmar minskningar för:

ferry tickets
flights
hotel nights
rental cars
Flee markets


Medlemsavgifter

Medlemsavgifter går till Mobilists föreningen att förse sina medlemmar och skapandet av mobilist kultur och utveckling.
Medlemmarna kommer att få ett medlemskort.

Privat Medlem

30 euros/år

Arbetslösa och studerandes

10 euros/ år

Företags medlemmar

300 euros/ år

Företags medlemmar kan också köpa en placering i förening stödfordon för priset på 200 euro / år eller mer synlig placering på motorhuven för 500 euro / år.